Over mr. Wever

Mr. M. (Mandy-Claire) Wever is strafrechtadvocaat en vanaf het begin van haar carrière gefocust op het strafrecht en is hierin gespecialiseerd. Mr. Wever kan u bijstaan bij procedures waarin u in aanraking bent gekomen met justitiële en toezichthoudende autoriteiten. Dit kan zijn wanneer er sprake is van een verdenking van levensdelicten (moord), geweld, diefstal, zeden dan wel verdenkingen terzake van de Opiumwet (drugs) of overtredingen van de Wegen-en verkeerswet.

Verder kan mr. Wever particulieren en bedrijven bijstaan bij verdenken op het gebied van het economische strafrecht (fraude, witwassen, cybercrime etc.). In een aantal specifieke wettelijke regelingen is het economisch strafrecht geregeld. mr. Wever is gespecialiseerd in het economisch strafrecht.

Tenslotte kan mr. Wever u adviseren over een eventueel te volgen mediation indien u met een van bovenstaande problemen te maken krijgt. Tegenwoordig wordt in conflictsituaties in toenemende mate gekozen voor mediation boven een gerechtelijke procedure. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator. Laat u hierover adviseren!

Mr. Wever spreekt naast Nederlands en Engels ook vloeiend Spaans.

Mr. Wever heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied strafrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Call to Action

Neem direct contact op met mr. Wever!