Skip to main content
Wever Advocatuur

Wever Advocatuur is gespecialiseerd in het strafrecht. Wever Advocatuur adviseert met het oog op voorkóming van problemen met justitiële en toezichthoudende autoriteiten én voorziet ondernemingen en particulieren van juridische rechtsbijstand als er al problemen zijn ontstaan. Het belang van de cliënt staat daarbij altijd voorop. 

Het kantoor van Wever Advocatuur bevindt zich in het centrum van Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug en op loopafstand van de rechtbank Rotterdam. Wever Advocatuur procedeert landelijk.

Mr. M. (Mandy-Claire) Wever is vanaf  het begin van haar studie gefocust op het strafrecht en is hierin gespecialiseerd. Mr. Wever kan u bijstaan bij procedures waarin u in aanraking bent gekomen met  justitiële en toezichthoudende autoriteiten. 

Dit kan zijn wanneer er sprake is van een verdenking van levensdelicten (moord), geweld, diefstal, zeden dan wel verdenkingen terzake van de Opiumwet (drugs) of overtredingen van de Wegen-en verkeerswet.

Verder kan mr. Wever particulieren en bedrijven bijstaan bij verdenken op het gebied van het economische strafrecht (fraude, witwassen, cybercrime etc.). In een aantal specifieke wettelijke regelingen is het economisch strafrecht geregeld. mr. Wever is gespecialiseerd in het economisch strafrecht.

Ten slotte kan mr. Wever u adviseren over een eventueel te volgen mediation indien u met een van bovenstaande problemen te maken krijgt. Tegenwoordig wordt in conflictsituaties in toenemende mate gekozen voor mediation boven een gerechtelijke procedure. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator. Laat u hierover adviseren!

mr. Wever spreekt naast Nederlands en Engels ook vloeiend Spaans.